Cookie

16 Ağustos 2013 Cuma

E-kitap üretim seçenekleri

E-kitap üretmek için iki seçenek vardır. Birincisi, yayıncının dışarıdan (üçüncü parti) destek alabileceği uzman ajanslar... İkincisi ise yayıncının kendi içerisinde üretim yapacağı program, iş akışı ya da internet üzerinden dönüşüm hizmeti veren platformlardan yararlanmak... (EPUB-3 format e-kitaplar için sağlıklı bir dönüştürme hizmeti veren web platformunun bulunmadığını hatırlatmak isteriz.)

Amerika'daki bazı yayıncılar en son New York'ta yapılan "IDPF Dijital Kitap Konferansı"ndaki bir oturumda, bu konu hakkındaki deneyim ve staratejileri paylaştılar. (1) E-kitap üretiminde iç veya dış kaynakların hangisinden faydalanmaları gerektiği hususunda görüşleri belirttiler. Bu oturum öncesinde yayıncılar arasında küçük bir anket düzenlendi. Ankete katılan 5 büyük yayıncının yanısıra küçük ve orta ölçekli yayıncının hepsi e-kitap yayınlamışlardı. 


Ankete göre...

Yanıt veren yayıncıların %41'i dışarıdan destek alarak fason e-kitap üretmişler. %45'i ise iç üretim ile e-kitaplarını ürettikleri belirtmişler. Ve şu anda iç üretim bir trend olarak yaygınlaşmaktadır. (1) Bu konuda Open Road Integrated MediaYönetici Editörü: "önceki geçen yıl, hemen hemen tüm e-kitap dönüşümünü dış kaynaklı; ama son zamanlarda ise verimlilik ve kontrolü artırmak için iç çözümleri benimsemeye başladık." diye görüş belirtmişlerdir.


İç üretimin zorlukları

İç üretime karşı bir yönelme olsada engeller var. Maliyet unsuru kalite ve teknik gereklilikleri içermektedir. Tercihleri dışarıdan sağlamak isteyen yayıncıların %90'ı makul bir fiyata ve istenilen kalitede e-kitap üretimi istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu yayıncıların %70'inin algısı; uzman personel ve gerekli üretim araçları da dahil olmak üzere iç üretim yeteneklerinin üretim maliyetini çok daha pahallıya çıkaracağı düşüncesidir. Birçok yayıncı dijital yayıncılık hakkında danışmanlık hizmeti alsada, e-kitap üretim sürecinin karmaşıklığı konusunda hala çözüm aradıklarını söylemektedirler.

Dışarıdan e-kitap üretim hizmeti alan yayıncıların %40 ise kendi iç üretim yapabilecekleri araçlar hakkında bilgileri, farkındalıkları yoktu.

Ankete göre yayıncıların %57'si dışarıdan alacakları çözüme daha az güvendikleri söylemekte ve kendi içlerinde yetenekli personelin artacağını tahmin etmektedirler. Son olarak, yayıncıların %71'i baskılı ve e-kitap olmak üzere kendi iç üretim iş akışlarının yönetilmesi, dönüştürme araçları gibi tüm üretim teknolojilerinin entegre edebilebilmesi için gerekli bilince sahip olduğu görülmektedir.


Sonuç

Ankete göre yayıncıların iç üretim çözümleri kendilerine bir fayda getireceği açıktır. (1) Aslında uzun zamandır bu konuda okuduğumuz haberlerde her yayıncının kendine has deneyimler yaşadığını ve deneyimleri sonucu bir görüşe vardıklarını okuyoruz. Elbette ülkeler arası farklılıklar bulunmaktadır. Fakat deneyimler sonucunda elde edilen tecrübeler pek farklılık göstermemektedir.

TEYTAG ile yaptığımız paylaşımlar sonucunda da dijital yayıncılık yapmak isteyen her yayıncının bundan sonra yeni bir dijital departmana sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Taşıma suyu ile değirmenin dönmeyeceği doğru... 

Bu konuda hizmet vermek isteyen yayıncıların öncelikle kesin bir ön bilgileri olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte hangi alan veya türde e-kitap üretmek istediklerine net olarak karar vermelidirler. Her konuda içerik üretmek yerine bir konuda odaklanmak ve farklı, kaliteli e-kitap üretmek daha doğru bir çabadır. Üretimin dışında pazarlama sürecinin daha zor olduğu ve esas sondan başa doğru gelerek plan yapmaları ve öncesinde danışmanlık almaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki dijital yayıncılıkta pazar evrenseldir.

DBOOKMARKS ve TEYTAG olarak dijital yayıncılık konusunda yelken açmak isteyen kurum ya da e-kitap üretiminde bulunmak isteyen kişilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. İletişim için teytag@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Referanslar: 1) http://publishingperspectives.com/2013/08/surveying-publisher-approaches-to-ebook-production/

Hiç yorum yok:

Creative Commons Lisansı
N. Erhan Üzümcü isimli yazarın DBOOKMARKS başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dbookmarksblog.blogspot.com.tr bağlantısındaki esere dayalı olarak.